Контакти

Можете да ни намерите на адрес:

гр. София, ПК 1000

Адрес: ул. "Янтра" 3-А, ет.3, ап.11

понеделник - петък от 09.30 до 17.30 ч.

гр. София, ПК 1000

Адрес: ул. "Мизия" 19, ет.1, ап.4

тел.: 0894 528 660

понеделник - петък от 09.30 до 17.30 ч.

е-mail : office@gekoinvest.eu